Svensk tillverkning

Gedigen erfarenhet

Livsmedelsklassad

©PICK AND MIX 2019

Specialister inom inredning för lösvikt

Design, utveckling och produktion i Sverige

Vår senaste box med flera nya produktfördelar

MixBox®

Nu även möjlighet att kommunicera nedtill på ställ

Unik Led-belysning

Produktutveckling och produktion i Sverige

Svensk produktion

Vi ska genom vår samlade kompetens och spetskunskap vara det naturliga valet vid design, utveckling och produktion av inredning för lösviktsförsäljning

Vår affärsidé